Manipulacja emocjonalna

Manipulacja emocjonalna, nazywana psychomanipulacją polega na wywieraniu wpływu na drugiego człowieka mające na celu skłonić osobę manipulowaną do podjęcia decyzji tak aby czuła, że robi to dobrowolnie i z korzyścią dla siebie. W rzeczywistości decyzja jest podejmowana pod wpływem różnych stanów emocjonalnych tj. poczucia winy, potrzeby spełnienia obowiązku, strachu. Na takie działanie najbardziej poddatne są osoby z zaniżoną samooceną, nieasertywne, potrzebujące akceptacji innych ludzi, samotne, mające trudności w życiu uczuciowym lub problemy z pracą.

Najskuteczniejszą metodą przeciwstawienia się manipulacji emocjonalnej jest pozwolenie sobie na podjęcie decyzji po przemyśleniu. Nie reagujcie natychmiast. Dajcie sobie tyle czasu ile potrzebujecie. Przemyślcie wszystkie za i przeciw i na tej podstawie podejmujcie decyzje. Ćwiczcie swoją asertywność i budujcie poczucie własnej wartości. Osoby, które są świadome swojej wartości łatwiej potrafią określić czego potrzebują i co jest dla nich korzystne.

Najczęściej spotkacie się z tą formą manipulacji będąc w toksycznych związkach.

Zapraszam do wspólnej pracy dostosowanej do Twoich potrzeb.