Regulamin strony, warsztatów i sklepu

Regulamin sklepu www.marzenakrysiak.pl/sklep

1.      Definicje

 
 1. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzony pod adresem https://www.marzenakrysiak.pl/sklep/
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zamówienia i zakupu towaru w Sklepie
 3. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.marzenakrysiak.pl
 5. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem https://www.marzenakrysiak.pl/sklep/
 6. Usługodawca 
 • 1-Obliczanie szczęścia Marzena Krysiak
 • 93-161 Łódź, Naruszewicza 10/2
 • NIP: 7291088031
 • Regon: 100480853
 1. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie
 

2.      Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
 1. sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
 2. założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
 1. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje usługi oraz materiały o tematyce rozwoju osobistego.
 2. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie https://www.marzenakrysiak.pl/sklep/.Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia indywidualnego konta użytkownika w witrynie.
 1. Każdy Użytkownik może się kontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu https://www.marzenakrysiak.pl/kontakt/, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: obliczanieszczescia@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 668 479 886.
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą po rozpoczęciu korzystania z usług Sklepu.
 2. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy obliczanieszczescia@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 668 479 886.
 1. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3.      Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu https://www.marzenakrysiak.pl/sklep/.
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika.
 3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 4. wyboru produktu lub usługi
 5. wyboru sposobu płatności
 6. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 7. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
 8. Brak zrealizowanej wpłaty przez Klienta w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia
 9. Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.
 10. częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Klient jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Klienta. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 11. całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 12. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Klienta przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
 13. potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
 14. braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
 15. braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
 16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 17. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 18. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Klient może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 19. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem wysyłając wiadomość na adres e-mail obliczanieszczescia@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 668 479 886.
 20. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem https://www.marzenakrysiak.pl/kontakt/, lub za pośrednictwem maila na adres: obliczanieszczescia@gmail.com.

4.      Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
 2. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep ma prawo do:
 4. zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
 5. wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
 6. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
 7. wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 8. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 9. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski/ za granicę:
 10. gotówką (przy odbiorze osobistym)
 11. przelew elektroniczny
 12. przelew tradycyjny bankowy
 13. płatność kartą kredytową/debetową
 14. płatność BLIK
 15. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
 16. Klient ponosi koszty dostawy zamówionego towaru.
 17. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
 18. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych koszty dostawy nie występują.
 19. Przy opcji osobistego odbioru towaru koszty dostawy nie występują.

5.      Terminy realizacji

Produkty fizyczne (kurier, paczkomat, poczta, odbiór osobisty)
 1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub wydania w przypadku wyboru przez klienta opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu lub do osobistego odbioru przez klienta. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych.
 2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru klientowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Klient samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, poczta, paczkomaty). Każdy pośrednik, który deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
 4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta ponosi Klient.
Produkty wirtualne, treści cyfrowe
 1. Na wysłanie drogą mailową linku do pobrania produktu wirtualnego, treści cyfrowej lub przyznanie dostępu do pobrania pliku Sklep ma 48 godzin. Jest to maksymalny okres wysyłki lub udostępnienia który może wystąpić w sytuacji, kiedy kolejka plików jest bardzo duża. Z reguły produkt dostarczany jest niezwłocznie po dokonaniu płatności.
 2. W przypadku gdy produkt wirtualny, treść cyfrowa sprzedawana jest w promocji z konsultacją specjalisty, przed wysyłką treści nastąpi kontakt telefoniczny w celu przygotowania dedykowanego produktu.

6.      Prawo odstąpienia od umowy

 
 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Klienta wykonane na specjalne zamówienie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email obliczanieszczescia@gmail.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu z adnotacją „Zwrot”.
 4. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Zwrot towaru następuje na adres: 1-Obliczanie szczęścia Marzena Krysiak, 93-161 Łódź, Naruszewicza 10/2.
 6. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Klient zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie, chyba, że Klient wyraźnie wskazał inna formę zwrotu płatności.
 7. Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia rzeczy w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.
 8. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych Klient każdorazowo akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 15 który mówi: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

7.      Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad
 2. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionych w Sklepie towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacja musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email obliczanieszczescia@gmail.com wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
 4. Działania jakie może podjąć Klient w przypadku wystąpienia wady w towarze:
 5. Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Klienta jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Klient nie może odstąpić od umowy.
 6. Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
 7. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
 8. Za produkt Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta.
 9. Uprawnienie do usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

8.      Konto użytkownika w systemie

 1. Każdy Użytkownik może założyć w Witrynie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Sklepu, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie: https://www.marzenakrysiak.pl, lub na adres email obliczanieszczescia@gmail.com swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

9.      Warunki techniczne

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  1. Aktywne konto poczty elektronicznej;
  2. urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  3. akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  4. obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
 2. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymaganych do poprawnego działania serwisu:
  1. Urządzenie typu komputer lub laptop typu PC z zainstalowanym systemem Windows 8.1
  2. Urządzenie typu komputer lub laptop typu MAC z zainstalowanym systemem macOS High Sierra
  3. Urządzenie typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem Android 5.0 (Lollipop)
  4. Urządzenie typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem iOS 11 / iPadOS 13
 3. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.
   

10.  Dane osobowe i polityka cookies

 
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 1. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu https://www.marzenakrysiak.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Postanowienia końcowe
 
 1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta
 4. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn
 1. w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. w przypadku zmiany sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. w przypadku zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  1. W sytuacji, gdy Sklep dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w witrynie w formie jednolitej oraz przesłany droga mailowa do klientów na podany w zamówieniu mail, co uznaje się za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
Data publikacji regulaminu: 16.12.2021

Regulamin strony www.marzenakrysiak.pl

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • Zasady korzystania ze strony internetowej https://marzenakrysiak.pl/ (dalej nazywanej: Strona www),
  • Kwestie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez “1- Obliczanie Szczęścia” Marzena Krysiak, przesłanych poprzez dane kontaktowe zamieszczone na stronie www.
 2. Strona WWW została stworzona w celu przedstawienia podstawowych informacji dotyczących “1- Obliczanie Szczęścia” Marzena Krysiak oraz kontaktu w celu uzyskania profesjonalnej konsultacji przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej nazywanymi: Klienci).

2. Zasady korzystania ze Strony www

 1. Właścicielem i Administratorem Strony www jest Marzena Krysiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “1 -Obliczanie Szczęścia” Marzena Krysiak w Łodzi ul. Naruszewicza 10/2 kod pocztowy: 93-161, wpisana do CEiDG, NIP 729-108-80-31. Nazwa skrócona : “1 -Obliczanie Szczęścia” (używana w dalszej części regulaminu).

 2. Informacje zawarte na Stronie www stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. “1 -Obliczanie Szczęścia” podejmie starania, aby informacje zawarte na Stronie www były kompletne, poprawne i aktualne, jednakże nie składa żadnych zapewnień ani nie ponosi odpowiedzialności jeśli informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne.

 3. Strona www zoptymalizowana jest do urządzeń typu desktop oraz mobile na przeglądarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer.

 4. “1 -Obliczanie Szczęścia” nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyświetlania Strony www, jak również za przerwy w dostępie do Strony www oraz kontaktowaniu się za pośrednictwem danych kontaktowych. 

3. Zasady korzystania z danych kontaktowych

 1. Dane kontaktowe służą jedynie do zainicjowania kontaktu z “1- Obliczanie Szczęścia” oraz ustalenia spotkania w celu świadczenia usług.
 2. Przed przesłaniem zapytania Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
 3. Za pośrednictwem danych kontaktowych można przesłać jedynie dane w formie tekstowej.
 4. Klient otrzymuje odpowiedź na przesłaną wiadomość z poczty elektronicznej (e-mail: obliczanieszczescia@gmail.com), nie później niż w terminie 3 dni (76 godzin) licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta w wiadomości przesłanej do ”1- Obliczanie Szczęścia” za pomocą podanego adresu e-mail (dalej nazwanego: Wiadomość zwrotna).
 5. “1- Obliczanie Szczęścia” nie odpowiada za brak dostarczenia Wiadomości zwrotnej do Klienta w przypadku błędnie podanego adresu e-mail.
 6. Brak Wiadomości zwrotnej – w terminie powyżej 3 dni od dnia następującego po przesłaniu wiadomości jest równoznaczny z brakiem zainteresowania “1- Obliczanie Szczęścia” świadczeniem usług na rzecz tego klienta.
 7. Wiadomości do “1- Obliczanie Szczęścia” zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe i/lub mogące mieć lub mające charakter gróźb karalnych względem jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, według uznania pozostaną bez odpowiedzi lub zostanie na nie przesłana Wiadomość zwrotna informująca o odmowie świadczenia usług.
 8. Wiadomości przesłane na wskazany na stronie adres kontaktowy są poufne. 
 9. Konsultacje są udzielane przez “1- Obliczanie Szczęścia” po ustaleniu i zaakceptowaniu terminu i kosztów usługi zleconej.
 10. Przesłanie przez Klienta treści określonej w §3 ust. 3 na adres mailowy stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług i zgodę na przesłanie Odpowiedzi zwrotnej drogą elektroniczną.
 11. W sytuacji, gdy “1- Obliczanie Szczęścia” nie będzie mógł, niezależnie od przyczyny, wykonać usługi obejmującej zgodnie ze złożonym zapytaniem i ew. po uzyskaniu dalszych informacji i/lub dokumentów, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 12. “1- Obliczanie Szczęścia” i osoby działające w jego imieniu mogą porozumiewać się elektronicznie z Klientem, jego personelem, doradcami i innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz po otrzymaniu danych kontaktowych takich osób od Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka wynikłe z tytułu korzystania z takiej komunikacji (obejmujące m.in. opóźnienia, groźbę przechwycenia i nieupoważnionego dostępu do takiej korespondencji, jak też ryzyko wirusów), chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej “1- Obliczanie Szczęścia” lub osób działających w jej imieniu.
 13. “1- Obliczanie Szczęścia” i Klient będą odpowiedzialne we własnym zakresie za utrzymywanie i ochronę własnego bezpieczeństwa i systemów komunikacji elektronicznej.
 14. Klient nie ma prawa do żadnych roszczeń względem “1- Obliczanie Szczęścia” w przypadkach określonych w § 3 ust. 11, 12 i 13 powyżej.

4. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych w celu wykonania usługi

zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. W celu uzyskania kontaktu z “1- Obliczanie Szczęścia” poprzez dane wskazane na stronie www Klient powinien podać swoje dane osobowe, w szczególności imiona i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia). Przekazanie ww. danych jest dobrowolne, ale wymagane do wykonania usług.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Marzena Krysiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : 1- Obliczanie Szczęścia Marzena Krysiak
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez “1- Obliczanie Szczęścia” w celu dalszego kontaktu i ewentualnego dalszego wykonania usług (z zakresu numerologii, terapii, i innych mieszczących się w ramach prowadzonej działalności). W przypadku braku takiej zgody, Klient nie akceptuje Regulaminu i może skontaktować się z “1 -Obliczanie Szczęścia” telefonicznie pod numerem + 48 668-479-886. Prośba o wykonanie usługi lub kontakt za pośrednictwem strony www jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 4. Dane osobowe uzyskane przez “1- Obliczanie Szczęścia” będą chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów zachowania prywatności.
 5. “1- Obliczanie Szczęścia” po wykonanej usłudze na rzecz danego Klienta nie będzie przetwarzał jego danych osobowych, z zastrzeżeniem wykonywania kolejnych usług na rzecz tego Klienta.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 7. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąża Klienta. “1- Obliczanie Szczęścia”  nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie korespondencji do Klienta w związku z otrzymanym zapytaniem lub kontaktu z jakimikolwiek osobami trzecimi w związku z otrzymanym zapytaniem, na skutek podania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych danych kontaktowych.

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z treściami i jakością działania Strony www, Klient może kierować mailowo na adres: obliczanieszczescia@gmail.com lub też pisemnie na adres: “1- Obliczanie Szczęścia” 93-161 Łódź ul. Naruszewicza 10/2
 2. “1- Obliczanie Szczęścia”, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej.

6. Zapisy końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 29.04.2021 r.
 2. “1- Obliczanie Szczęścia” ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu po przesłaniu zapytania do Klienta obowiązuje wersja z dnia przesłania zapytania.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacja Usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności polubownego zakończenia sporu, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby “1- Obliczanie szczęścia”.
 4. Obliczanie Szczęścia”, chyba że Klientem jest Konsument – w takim wypadku właściwym dla rozwiązywania sporów będzie sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.

Regulamin warsztatów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do warsztatów organizowanych przez: 1-Obliczanie szczęścia Marzena Krysiak zwanej dalej “organizatorem”.
 2. Organizatorem warsztatów jest 1-Obliczanie szczęścia Marzena Krysiak ul. Naruszewicza 10/2 , 93-161 Łódź, NIP:729-108-80-31.
 3. Kontakt do organizatora, tel. +48 668 479 886, adres e-mail: obliczanieszczescia@gmail.com, strona internetowa: www.marzenakrysiak.pl
 4. Usługi świadczone są z należytą starannością, w zakresie i w terminach opisanych w niniejszym regulaminie oraz ofercie dostępnej pod adresem:

https://marzenakrysiak.pl/warsztaty-grupowe-ustawienia-systemowe-rodzin/

 1. Określenia używane w regulaminie:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika do udziału w Warsztacie.
 • Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, w szczególności rodzica, zgłoszona do udziału w Warsztacie, za którą zapłacono kwotę określoną w ofercie warsztatu.
 • Warsztat – jednorazowe spotkanie w określonym czasie i miejscu.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTACIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej www.marzenakrysiak.pl/sklep
 2. Zakup biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator potwierdzi otrzymanie zapłaty za bilet na adres e-mail wskazany przy zakupie biletu. 
 4. Otrzymanie maila od Organizatora jest równoznaczne z zawarciem Umowy między Organizatorem a Klientem.
 5. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora w zakresie organizacji Warsztatu drogą e-mailową lub telefoniczną wskazana przez klienta.

3. ZASADY UCZESTNICZENIA W WARSZTACIE

 1. Organizator określa godzinę rozpoczęcia warsztatów. Godzina zakończenia jest uzależniona od ilości uczestników Warsztatu.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym dniu warsztatowym, od początku zajęć do końca.
 3. Cena uczestnictwa w warsztacie obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w zajęciach i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 4. Liczba uczestników jest ograniczona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów w przypadku działania sił wyższych, choroby lub nie zebrania się minimalnej ilości uczestników.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej odpłatności za Warsztat.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danym Warsztacie, poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora, w terminie do 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. Jest to warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu dokonanej wpłaty.
 3. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej, uczestnik Warsztatów nie może zrezygnować z udziału w zajęciach i wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. Faktury będą wystawiane na życzenie Klienta. Wystawienie faktury będzie możliwe jedynie po pisemne prośbie klienta przy podaniu nazwy firmy, pełnego adresu, NIP, drogą mailową w dniu zapłaty za bilet
 5. W przypadku odwołania warszatów z winy Organizatora wpłacona kwota za uczestnictwo w Warsztacie zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano płatności w terminie 3 dni od dnia odwołania.

5. REKLAMACJE

 1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą Warsztatu.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: 1-Obliczanie szczęścia Marzena Krysiak ul. Naruszewicza 10/2 , 93-161 lub e-mail: obliczanieszczescia@gmail.com
 3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia Warsztatu.
 4. Organizator warsztatu ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i uznanie jej za zasadną lub bezzasadną.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Organizator zaproponuje Uczestnikowi udział w innym Warsztacie lub zwrot części opłaty za Warsztat, lub inną formę.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umowy, oraz komunikacji z Klientem i Uczestnikami w zakresie dotyczącym Warsztatu.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Klient oraz Uczestnik Warsztatu ma dostęp do swoich danych osobowych i może żądać ich poprawienia lub usunięcia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 03.06.2022r.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.marzenakrysiak.pl/regulamin
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
 1. Wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie do Zgłoszeń udziału w Warsztacie przesłanych po opublikowanej zmianie.

Data publikacji regulaminu warszatów 03.06.2022